Äntligen har äldre människor rätt att leva tillsammans livet ut – också då den ena av två makar eller sambor behöver bo i en särskild bostad för vård och omsorg. Den nya lagen om parboendegaranti gör det möjligt – om båda vill.

Att bo tillsammans i dagens små lägenheter i våra äldreboenden ger varken en trivsam eller fungerande bostad för två personer. Lägenheterna är små, består oftast av ett enda rum och ett stort hygienutrymme, saknar kök eller kokvrå. Därför funderar många kommuner just nu på hur man ska ordna lägenheter som fungerar både för den make, som behöver avskildhet och ro med närhet till omvårdnadspersonal, och för den medflyttande, som vill fortsätta leva ett aktivt liv.

För den medflyttande gäller att klara sig på egen hand på samma sätt som om man bott kvar i eget boende. Det gäller mathållning, städning och tvätt.

Och hur ska man lösa boendefrågan när den vårdbehövande maken avlidit? Kommunen behöver säkert bostaden till nästa person med stora omsorgsbehov. Ja, detta är inte helt och hållet löst. Hyreslagstiftningen säger ett och kommunens behov är ett annat. Lösningen heter samförstånd men fungerar kanske inte alltid i bostadsbristens Sverige.

Problem är dock till för att lösas. Och den nya lagen om parboende tas säkert emot med öppna armar – den är ju ett led i äldre människors självbestämmande då det gäller ett gemensamt liv.

Läs gärna mer om parboendegarantin och Lag om parboende här på mittnu.se.