Under ganska lång tid nu har äldreomsorgens kvalitet varit i blickpunkten – och ofta har det som berättats handlat om avigsidorna både i den kommunalt bedrivna och i den privat utförda verksamheten.  Idag läser jag både i DN och i Dagens Samhälle om att dels Stockholms stad och dels förbundet Vårdföretagarna nu planerar särskilda insatser för kvalitet i äldreomsorgen. Samtidigt överväger regeringen en nationell tillsynsmyndighet för äldreomsorgen, men som finans- och äldreborgarrådet i Stockholm skriver: det finns ingen anledning att vänta på den – äldreomsorgen är kommunernas ansvar.

I Stockholms stad kommer inom kort att inrättas en oberoende myndighet med ansvar för äldreomsorgens kvalitet. Myndigheten ska ha  helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och kvalitet inom äldreomsorgen i Stockholm. Den ska bestå av personer med hög kompetens och medicinsk erfarenhet av att arbeta med äldre människor. Geriatriker, sjuksköterskor, demensexperter ska finnas tillgängliga för att delta i inspektionerna. Klagomål, också anonyma, ska tas emot här.

Förbundet Vårdföretagarna å sin sida ser fram emot den nationella kvalitetsgranskning som planeras och vill gärna medverka för att få fram en bra modell för utvärdering och redovisning av vården och omsorgen. Både medicinska resultat, tillgänglighet och bemötande behöver redovisas för att de äldre ska kunna göra välgrundade val. Förbundet föredrar den nationella modellen för att underlätta jämförelser inom och mellan kommuner och mellan företag och har redan startat ett projekt för att ta tillvara erfarenheter och goda exempel från medlemsföretagen.

Nationell kvalitetsmätning eller kommunvis granskning, enhetligt system för jämförelse mellan privata företag – allt är ett stort steg framåt för trygg och säker vård och omsorg för äldre människor.