Övning inför digital kongress. Till vänster skrivtolkning.

Övning inför digital kongress. Till vänster skrivtolkning.

I maj ska jag åka på kongress i tre dagar. Det är Hörselskadades Förbund som samlar sina ombud för stora och viktiga frågor. Över hundra motioner har sänts in och ska behandlas på kongressen och en ny förbundsordförande ska väljas.

Kongressen genomförs nästan helt digitalt. Nyligen har kongressombuden varit inbjudna för att sätta sig in i tekniken. Vi kommer att utrustas med var sin iPad. I den finns alla kongresshandlingar och de matas fram allteftersom de står på tur att behandlas. Via iPaden begär man så ordet och ser när man står på tur att tala, man röstar, framför sina yrkanden etc.

Enkelt och effektivt – för oss som räknar oss till det digitala innanförskapet. Men den digitala utvecklingen skapar också ett utanförskap. Den blir ett tillgänglighetsproblem som ökar med varje ny innovation i den digitala världen. Många äldre och absolut äldre med begynnande demens hamnar utanför långt tidigare än de annars skulle göra. Utan en smart mobil kan man inte längre gå på en offentlig toalett, inte köpa tågbiljetter.

På något sätt har man hittills inte låtsats om detta. Nu, i den blixtsnabba utvecklingen, går det inte längre att blunda. Det digitala utanförskapet lyfts numera fram alltmer och både Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet arbetar för att detta måste uppmärksammas på olika håll i vårt samhälle så att digitala innovationer förenas med alternativa lösningar.