När jag blir gammal
och spiller kaffe på bröstet
när jag är fylld av minnen
men inte kan finna ord och sammanhang.

Då vill jag att någon skall
tycka om mig
just därför att jag är gammal
och spiller kaffe på bröstet.

(fundering av okänd författare)