För en tid sedan skrev jag en artikel här på Fjärde åldern om förebyggande hälsovård för äldre, ÄVC det vill säga äldrevårdscentraler. Idag hittade jag en bundsförvant i detta när jag läste min Nerikes Allehanda. Det är Margareta Karlsson, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Karlskoga, som bidrog med en debattartikel.

Margareta påpekar att landstingen är duktiga på mödra- och barnavård och kommunerna på omvårdnad av äldre. Men ingen är bra på äldres hälsa och förebyggande åtgärder för ett friskt liv. Kanske skulle kostnaderna för den kommunala äldreomsorgen och för landstingens sjukvård till och med minska om de äldre kunde få råd och stöd angående sin hälsa, dvs förebyggande åtgärder.

Av bara farten tar Margareta upp ytterligare en fråga. Hon menar att äldres kompetens och erfarenhet bättre borde tas tillvara, så är det i flera andra länder. Som exempel nämner hon att bara åtta av våra riksdagsledamöter är 65 år eller äldre och hon ställer den retoriska frågan: hur ska dessa åtta kunna ta tillvara äldres intressen i rikspolitiken?