Från min bokhylla

Från min bokhylla

För mer än tio år sedan blev jag pensionär, något år senare min bästa arbetskamrat. Hur skulle vi nu på ett osökt sätt fortsätta vår gemenskap, som under flera år varit daglig och stundlig på jobbet? Vi går med i en bokcirkel, föreslog någon av oss, den andra var genast med på noterna.

Var fanns det då bokcirklar? Jag ringde ABF. Svaret från personen jag talade med var ”Nej, det finns ingen just nu, det kan du väl starta en själv.” Sagt och gjort. Vi funderade ut vilka kvinnor vi kände, som nyligen blivit pensionärer och kunde förmodas vara intresserade av läsning. Vi ringde dem och alla tyckte idén var jättebra.

Sedan mer än tio år är vi nu engagerade i bokcirkeln Biet. Namnet härrör från det faktum att vi är en grupp flitiga kvinnor. Vi tillhör på ett eller annat sätt ABF:s cirkelverksamhet, disponerar en lokal där för våra möten och får en gång om året ett cirkelledararvode som vi gemensamt använder för någon aktivitet som ska handla om böcker.

Vår bokläsning har varierat under åren. Vi började med att se ut en bok att läsa till nästa gång. Var och en köpte sitt exemplar, så läste vi, diskuterade och lät boken ingå i vars och ens boksamling. Den metoden höll inte länge innan någon insåg att det inte rymdes fler nya böcker i hennes bokhyllor.

Så övergick vi att teckna var sitt medlemskap i den stora bokhandelns litteraturcirkel. Ett 50-tal nyutkomna böcker fick man läsa och behålla en av dem. Vid träffarna berättade vi vad vi läst och inspirerade de andra till nya författarbekantskaper.

Men, nja, några litteraturdiskussioner kunde det ju inte bli när vi inte läste samma böcker eller ens böcker av samma författare. Så nu är vi inne i en tredje fas: vi väljer tillsammans en författare och läser valfritt en av författarens böcker som vi lånar, köper eller hittar i bokhyllan därhemma. Hjalmar Söderberg, Patrick Modiano och Kerstin Ekman är de senaste författarna som vi nu har läst. Till nästa träff i vår bokcirkel står den nu så aktuella författaren Kristina Sandberg på tur. Och den här gången läser vi alla samma bok: Att föda ett barn, den första delen i hennes trilogi.

Under så här många år har, förstås, deltagarna i bokcirkeln växlat något. En grupp är ju summan av dem som ingår i den och med nya deltagare förändras gruppen, diskussioner utvecklas, nya vinklingar tillkommer och allmänt blir det en vitalisering av våra träffar.

En gång i månaden träffas vi. Vi antecknar noga i våra kalendrar – ingen vill missa nästa sammankomst i bokcirkeln Biet.