Varje år får Svenska akademiens ordlista några nya ord. Det är ju bra, ett tecken på att vårt språk förnyas. Ett av årets nya ord är ”kulturtant” och med det menas ”kvinna som konsumerar eller ägnar sig åt kultur”.

I en artikel i SVT Nyheter för kort tid sedan berättas det, som vi redan anade eller till och med visste: det är medelålders och äldre kvinnor som är de stora kulturkonsumenterna. De går oftare på teater, bio, konsert och bibliotek än andra och målar, skriver, fotar, läser och spelar instrument mer än gemene man. Detta kan man läsa i en färsk rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Stads- och livsstilsanalytikern Rudolf Antoni instämmer. Han har skrivit flera vetenskapliga artiklar om kulturkonsumtion och vet vad han talar om.

Lockande program för Länsmuseet i Örebro

Lockande program för Länsmuseet i Örebro

Jag räknar mig som kulturtant. Jag har åldern inne, har abonnemang på konserter med den fantastiska Svenska Kammarorkestern och går gärna på teatern. Detta ger mig både glädje för stunden och möjlighet till reflektion och samtal. Jag är också en flitig läsare, är sedan många år med i en bokcirkel tillsammans med andra kulturtanter.

Men inte enbart detta: jag ingår också som ledamot i styrelsen för vårt länsmuseum. Här får jag ett bredare perspektiv på kultur i allmänhet och på vårt kulturarv i synnerhet. Och just nu drar jag mitt strå till stacken med synpunkter på regionens kulturplan för de närmaste åren. Den är en imponerande läsning om kulturens betydelse för demokrati och mångfald och om det viktiga i att få med barn och unga i engagemang för kulturens olika yttringar. Här kan kanske målet vara att vi kulturtanter en gång får konkurrens av yngre generationer som kulturkonsumenter.