För några år sedan hörde jag för första gången talas om ett krav på att äldre makar inte ska behöva skiljas åt enbart genom att en av dem får stora vårdbehov. Makarna skulle erbjudas en gemensam bostad i ett vård- och omsorgsboende, som enbart den ena hade behov av. Korttänkt, som jag var, kunde jag inte förstå hur det skulle gå till, jag vet ju att lägenheterna i kommunernas vård- och omsorgsboenden är ettor på sådär 20 kvadratmeter. Jag vet också vilka de lagmässiga förutsättningarna är för att äldre ska kunna erbjudas omsorg. Nu kan jag glatt konstatera att jag underskattade utvecklingsviljan då det gäller parboende.

En statlig utredning har just redovisat sitt synsätt och sitt förslag till lösning. Synsättet inger hopp: Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. De ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. I utredningen påminns vi om att målen för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag.

Utifrån detta  har man nu skapat lagmässiga lösningar för parboende. I Socialtjänstlagen står redan att var och en ska få den hjälp han eller hon behöver för att uppnå “en skälig levnadsnivå”. Nu slår man fast att i  begreppet ingår, för den som har behov av ett särskilt boende, att få ha sin make boende hos sig – om båda parter önskar detta. Maken kallas då “medboende”. Den medboende har inte  omvårdnadsplikt gentemot den vårdbehövande maken men däremot fortfarande de skyldigheter som utgår från äktenskapsbalken: att utföra sin del av hushållets uppgifter. Den medboende får inte del av den sjukvård som erbjuds i boendet och måste flytta om/när den vårdbehövande maken avlider. För allt detta krävs ändring i Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Jordabalken, den senare för ökad rätt att hyra ut den tidigare bostaden i andra hand.

Utredningen föreslår att lagen om parboende ska träda i kraft redan den 1 november 2012. Nu gäller det därför för kommunerna att tänka igenom hur bostäder för par ska utformas: kanske finns redan några tvårumslägenheter i kommunens vård- och omsorgsboenden, kanske kan en dörr öppnas mellan två ettor intill varandra. Och i de kommuner som planerar nybyggnation, däribland min hemkommun Örebro, blir det lätt att göra rätt från början.