20150301_131904På vårt länsmuseum kan man just nu se en utställning av skulpturer gjutna i brons. Det är örebroaren Richard Brixell som har en separatutställning här. De många verken fyller nästan hela museet. Vi var där och fascinerades av hans konst.

Vi känner redan Richard Brixell från hans offentliga verk i Örebro och i Örebrotrakten. I Stadsparken finns hans underbara Balans, en kvinna som går balansgång över en liten damm, i konserthuset finns skulpturen Näcken och mitt i stan ett porträttlikt minnesmärke över racerföraren Ronnie Peterson, som var från Örebro. På utställningen fick vi nu göra bekantskap också med Brixells storleksmässigt mindre verk och beundrade deras uttrycksfullhet.

På Wikipedia läser jag att Richard Brixell är född 1943 i Stockholm men vi räknar honom ändå som örebroare! På utställningen får vi också veta att han numera är fullt sysselsatt med att göra en sju meter hög skulptur i Kina. Modellen finns på länsmuseets utställning.

Richard Brixells utställning på länsmuseet i Örebro borde kunna locka konstintresserade också från andra orter. Länge kan man beundra hans skulpturer och vill man fortsätta i hemmets lugna vrå kan man köpa med sig en vackert illustrerad bok om Richard Brixells konst.

Balansgång

Balansgång