Fler och fler svenskar väljer att semestra på hemmaplan – detta förmedlades nyligen i tidningar i TV:s nyhetsprogram. Själva har vi just kommit tillbaka efter två veckors stug- och vandrarhemsliv i Småland och på Öland.

Längs vägen och vid de vandringar vi gjort har vi då och då hamnat mitt i den svenska historien.

 

Till Öland kom vi med färjan Solsund från Oskarshamn – en påminnelse om att vid våra första Ölandsresor var det just färja som gällde – det var ju långt före 1972, då det blev en bro att bekvämt ta sig över på närhelst det passade.

Med färja till Öland.

Längst i norr finns Trollskogen, en vacker skog vid havet och ett välkänt besöksmål. Här finns vandringsleder av olika längd men också forntida gravar. Här finns dessutom ett skyttevärn från 1400-talet. I skyttevärnet, låg svenska krigare beredda att hindra danska trupper från att erövra hamnen på norra Öland. Vapnen de använde var armborst och sotade stockar som skulle se ut som kanoner och därmed avskräcka fienden från överfall.

Skyttevärn från 1400-talet.

 

På Ölands norra udde hittar vi Fyren Långe Erik. Den har funnits här sedan 1845 till hjälp för passerande skepp och båtar. Numera är den enbart ett besöksmål men också en påminnelse om den tid när den var oumbärlig för sjöfarten.

Långe Erik, 134 trappsteg till toppen.

 

På väg till vandringsleden vid Högenäs orde passerar vi Källa gamla kyrka. Vi stannar till förstås, går en sväng runt den gamla ödekyrkan, upptäcker att den faktiskt är öppen mot en liten peng. Vi går in i kyrkan i en känsla av andakt.

Vi ser oss omkring och den slitna frasen om att höra historiens vingslag susa känns helt relevant. På en video berättar en av bygdens söner om kyrkans historia. Vi får veta att kyrkan byggdes på 1200-talet på den plats där det funnits en nedbrunnen träkyrka från 1000-talet. Under århundrandena rustades kyrkan upp och byggdes till. Vid mitten av 1800-talet ansåg man att man nått vägs ände då det gällde upprustningen. Påbud kom att kyrkan skulle rivas och ersättas av en ny kyrka av modernt snitt.

Tanken var att den nya kyrkan skulle byggas av sten från den gamla. Men församlingen reste sig som en man, man vill behålla sin gamla kyrka. Det gick för sig men på församlingens egna bekostnad. En församlingsmedlem kom på idén att man skulle skänka den gamla kyrkan till Vitterhetsakademin. Så gjorde man och därmed slapp församlingen de betungande kostnaderna. Numera är Riksantikvarieämbetet ägare och kyrkan förvaltas, som många andra historiska byggnader, av Statens Fastighetsverk.

Källa ödekyrka

Altaret i Källa ödekyrka

Övergiven kyrkogård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra vandringar på Öland denna sommar är den runt Knisa mosse och den vid Skäfteskärr.

Knisa mosse är ett fågelskyddsområde och ett område med strandängar och fornlämningar. Mossen är en av få våtmarker, som inte dikades ut i slutet av 1800-talet för att skapa odlingsbar mark för Ölands växande befolkning.

Skäfteskärr ligger på Ölands västkust. Här finns en unik trädsamling (det kallas arboretum) och Sveriges enda tujaskog. Här finns också en järnåldersby från 300-700 e Kr med flera husgrunder, bland annat av en stormansgård. Här finns numera också modell i naturlig storlek av en järnåldersgård till glädje för besökande barn.

Tujaskog i Skäfteskärr

 

Så småningom blir det dags att lämna Öland för den här gången. Vi far över bron, stannar till i Kalmar och ger oss sedan upp i Glasriket.

Ett besök på Boda glasbruk hör till våra vanor på resa genom Kalmar län. Lite besvikna blir vi när vi ser hur den gamla bruksmiljön förändrats på senare år. Men så upptäcker vi att det stora glasblåsarhuset numera är ett glasmuseum, The Glass Factory. Vi går in och får veta att här visas en samling glas från olika, nu nedlagda, glasbruk och av olika glaskonstnärer. Enligt utställningskatalogen finns här 40 000 föremål, en del i montrar, andra i källaren i väntan på uppackning.

Sedan mitt allra första besök på Boda i mitten av1960-talet, står Erik Höglund mitt hjärta närmast bland de småländska glaskonstnärerna. Han var då ung och lovande. Bland annat förenade han glas och smide för de underbaraste ljuskronor och ljusstakar. Naturligtvis är Erik Höglund representerad här med åtskilliga välkända föremål.

Favoritglas av Erik Hglund

 

På vår hemväg ser vi skylten ”Granhults kyrka 1”. Där har vi varit tidigare och nu svänger vi av från huvudvägen och kommer till Sveriges äldsta helt bevarade träkyrka. Den finns kvar tack vare församlingsbornas kamp på 1830-talet mot biskop Esaias Tegner som ville bygga nya kyrkor och stora kyrkor. Granhultsborna fick tillstånd att behålla sin kyrka men inte som kyrka utan som sädesmagasin. Så småningom fick man tillbaka rätten att fira gudstjänst här och numera är Granhults kyrka en levande kyrka, inte minst för bröllop och dop.

Granhults kyrka

 

Allt i och omkring Granhults kyrka är vackert. Målningarna vid altaret och predikstolen är betagande, utförda av en och samma målare under 1700-talet. Vi kan beundra dessa målningar tack vare att kyrkan är olåst. Man vrider en järnring i en yttre och i en inre port och sedan är man inne i kyrkorummet. På ytterdörren finns en liten vit lapp där det står ”Stäng dörren när du lämnar kyrkan”.

Predikstolen

Altaret i Granhults kyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

Under två veckors upplevelser har vi alltså då och då hamnat mitt i den svenska historien.

Att få ta tillvara den är en ynnest och något vi uppskattar vid sidan om andra sorters upplevelser: sol och regn, bad och god mat, trevliga människor på vår väg.