På 1940-talet var min far under några år borgmästare i den lilla staden Mariefred. Hans företrädare hette Gustaf Lindqvist, som förutom att vara borgmästare också var författare. Gustaf Lindqvist hade ett stort nätverk och brevväxlade med ett  närmast oändligt antal namnkunniga personer. En del av hans kvarlämnade brev kom att hamna hos min far, som noggrant sorterade dem efter avsändare.

Bland breven finns två handskrivna dikter, odaterade och utan underskrift men fint lackade med sigill. Dikterna är, av handstilen att döma, skrivna av samma person, sannolikt en känd poet, men vem?

En av dikterna har koppling till julen, man anar något av juldepression här:

 

Borgmästarinnan Lindqvist

En stackars vilsekommen hund jag är

förutom namn – ”byracka” man mig kallar.

Och var jag kommer är jag till besvär,

okvädingsorden jämt emot mig skallar.

Men nu jag hört att här det finns en fru,

som ömmar för små vovvar, om ock fula

och därför tänkte jag att fråga nu

om det är möjligt att hos Er få jula?