Vi äldre i ett samhälle för alla

 

Om mindre än ett år är det val igen.

Redan har vi fått en aning om vad de politiska partierna  vill åstadkomma nationellt, regionalt och kommunalt. För de äldre – åtminstone i mitt parti – höjs pensionerna, pensionärsskatten sänks, särskilda medel för att höja äldrevårdens kvalitet beviljas av riksdagen.

Allt detta – och mycket annat – är förstås viktigt för oss äldre. Men frågan är om inte det allra viktigaste är att den kommun, som vi bor i, fungerar för alla. Alla, också vi som är äldre eller har en funktionsnedsättning, har rätt till ett aktivt liv. Vi måste få vara så delaktiga i det som händer som vi önskar, vi måste kunna använda oss av det som erbjuds kommunens invånare.

 

Ett fungerande vardagsliv och kontakten med andra människor ger livet mening och innehåll åt dagen. Att fortsätta utveckla tidigare intressen eller engagera sig i nya, håller hjärncellerna vid liv.

För detta krävs en fungerande lokaltrafik, att offentliga byggnader är tillgängliga för dem som använder rullstol eller rullator, att teleslingor finns och används i lokaler där det finns publik, att gångstråk finns för personer med nedsatt syn. Gångbanor och cykelbanor måste vara tydligt åtskilda, kommunens information måste anpassas så att den fungerar för alla.  

Utöver det jag räknat upp här krävs åtskilligt annat, inte minst lyhördhet för vad som gör kommunen till ett samhälle för alla. Och då kan kommunens ledning glädja sig åt att det som är anpassat för äldre gör livet lättare också för andra.

 

Äntligen blir Kungsstugan från 1600-talet möjlig att nå för personer i rullstol. Foto: Inger Göransson

Ett exempel från min kommun är det arbete som pågår för att öka tillgängligheten till vårt främsta besöksmål: kulturreservatet Wadköping. Hit flyttades på 1940-talet gamla hus och gårdar angelägna att bevaras.

För att göra miljön i det nya kulturreservatet så tidstrogen som möjligt lade man kullerstenar som markbeläggning. Därmed blev det omöjligt för personer i rullstol och svårt för många andra at ta dig fram. Nu åtgärdas detta. På de båda gårdarna i Wadköping anlägger man nu gångstråk där det blir lätt att ta sig fram med rullstol, rullator – och barnvagn. Gångstråkens avgränsning går att följa för personer som använder vit käpp.

Att göra Wadköping tillgängligt för alla ger en eloge till min kommun men är enbart ett exempel på hur vi måste agera för att göra vår närmiljö tillgänglig för oss äldre.