Som hörselskadad har jag, och många med mig, inte velat vara till besvär. Därför har jag tidigare inte protesterat när talare i olika sammanhang inlett sitt tal ungefär så här: ”jag behöver väl inte använda mikrofonen, jag talar ju så tydligt”.

Mina egna ljudförstärkare

Mina egna ljudförstärkare

Detta är missriktad hänsyn. Jag har ju gått för att lyssna till talarens visa ord och vill förstås ha behållning av det som sägs. Med mina hörapparater hör jag, förstås, bättre än utan – men också de bästa hörapparaterna förstärker både det talaren säger och ljuden från omgivningen. Det gör att det ändå blir svårt att uppfatta det som sägs.

Där det finns en mikrofon kopplad till en högtalare ökar högst väsentligt min möjlighet att uppfatta det som sägs. Alldeles perfekt blir min uppfattningsförmåga om det dessutom finns en fungerande hörselslinga. Ljudet från mikrofonen går då direkt in i mina hörapparater och jag hör allt som talaren framför.

Numera är jag den första att ropa NEJ när en talare frågar om det är ok att han inte använder mikrofon. Och när jag ska gå på konferens och får frågan om behov av hjälpmedel skriver jag alltid att jag behöver hörselslinga. Ibland vållar detta problem.

Men finns varken högtalare eller hörselslinga kan jag ju lika gärna stanna hemma…