Alldeles nyligen var jag på en föreläsning på temat “Att höra med teknikens hjälp”. Underrubriken var “Svindlande vindlingar – om hörselrehabilitering med implantat”. Mannen som föreläste, engagerat och alldeles greppbart för en novis som jag, var Helge Rask Andersen, professor, överläkare och forskare  – alltsammans i otologi, det vill säga i läran om örat och dess sjukdomar.

Föreläsningen inleddes med en presentation av Helge Rask Andersen. Den som svarade för presentationen – med humor, vänskap och beundran – var hans professorskollega Claes Möller, studiekamrat, lumparkompis och aktiv forskare i Örebro. Båda har ägnat decennier åt just örat och hörandet. 

Kvällen innebar en sällsam resa. Med hjälp av storbildsteknik fick vi följa med i de mest svindlande vindlingar genom innerörat. Bilderna av örats hårceller och hörselnerven var dessutom så vackra, och snäckan, så klokt hoprullad för att inte ta för stor plats. När Helge Rask Andersen berättade var det lätt att börja fundera över hur detta perfekta samarbete mellan örats olika delar kunde uppstå en gång.

Helge Rask Andersen är otokirurg. I sin klinik i Uppsala opererar han in implantat så att döva eller näst intill döva människor kan återfå hörseln. I Sverige är vi långt framme med att erbjuda implantat men ändå räknar man med att enbart 10-12 % av alla vuxna, som skulle ha användning av implantat, opereras. Anledningen lär vara okunskapen hos de döva, men också hos audiologer och audionomer om möjligheten. Följden har blivit att endast 1 600 implantatoperationer har genomförts i landet.

Annat gäller de barn, som föds döva. Numera mäter man hörseln hos de nyfödda barnen redan på BB och föreslår operation till alla   som visar sig vara döva. Följden är att 95-100% av döva barn opereras vid 7-12 månader. Det är viktigt att operationen genomförs innan barnen fått ett språk. Här kan man också fundera lite: kommer det så småningom att inte behövas en särskild “dövkultur” med eget språk, teckenspråket?

Så var det det där med innerörats hårceller. De är många från början, ungefär 18 000 per öra. Genom skador eller arv, men också via naturligt åldrandet blir de färre. Och då hör man sämre. Siffror från storbildsskärmen igår: 30 % av befolkningen har hörselnedsättning vid 60 års ålder, 70 % vid 75 års ålder.

Och blir man döv som äldre, eller nästintill döv, finns möjlighet att via implantat återfå hörsel. Men då får man själv ta ett initiativ, kanske direkt hos Helge Rask Andersen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.