Min kommun ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. I min förening, Hörselskadades förening i Örebro, har vi varit oroliga för att inte tillräcklig hänsyn ska tas till de äldre, som kommer att bo där med hörselnedsättning och hörapparat. Att inte höra är ofta detsamma som social isolering – det vet vi av egen erfarenhet.

Fler och fler i vårt samhälle hör sämre – så är det i alla åldrar men särskilt i de högre. Jag har just fått veta att för personer som är 80 år eller äldre gäller att hälften har nedsatt hörsel och av alla som får hörapparat är 78 % 65 år eller äldre. Och vi vill att alla ska kunna ta del av det sociala liv som bjuds – inte minst de som inte hör så bra och inte minst de som kommer att bo i vårt nya äldreboende.

Så vår förening inbjöd kommunens boendestrateg till ett styrelsemöte just häromdagen. Vår avsikt var att med stor bestämdhet tala om att vi förväntade oss en teleslinga i varje samlingssal i boendet. Men samtalet tog en annan – och långt mer konstruktiv – vändning. Vi fick veta att en enda större sal ska ingå i det nya äldreboendet. Den ska vara “publik”, dvs öppen inte bara för dem som bor i huset utan också för allmänheten. Den faller därför inom byggreglerna som säger att teleslinga ska finnas i publika lokaler. Och självklart planeras också en teleslinga här.

Men samvaroutrymmena i övrigt är gemensamma “vardagsrum” för måltider och samvaro. Varje sådant vardagsrum planeras för 7-8 boende. Här kommer att vid behov kunna användas bärbara teleslingor, väskor med ett antal sändare och mottagare. Några sådana kommer att inköpas.

Mina avlyssningshjälpmedel av märket Bellman Audio Domino Classic

Om detta handlade samtalet mellan boendestrategen och oss i styrelsen. Det var lätt för oss att uttala vår oro för att boende med nedsatt hörsel ändå skulle känna sig isolerade och utanför. Och jag berättade om mitt eget avlyssningshjälpmedel – det som underlättar min vardag genom att förstärka ljudet i mina hörapparater både när jag deltar i samtal och när jag tittar på TV. Och, sade vår boendestrateg, med sådana hjälpmedel i ett äldreboende skulle ju personalens samtal med den boende underlättas, sjukgymnasten skulle kunna förmedla sina rehabiliteringsråd, anhöriga skulle kunna fortsätta samtala med sina nära och kära. Månntro kan några sådana inköpas både till det nya äldreboendet och till de övriga i kommunen. Och skulle det inte kunna vara en lämplig present till släktingar och vänner?

Jag är väldigt glad över mötet med kommunens boendestrateg och det vi tillsammans kom fram till i ett förtroendefullt samtal i lugn och ro en vardagskväll i januari.