Ofta känner vi hörselskadade oss bortglömda i valrörelsen. Vi är många, 20 procent av befolkningen i Sverige. Om man räknar bort barn och ungdomar – de som ännu inte får rösta – så är vi ändå över en miljon röstberättigade. Våra röster i höstens val är viktiga, vår rätt att påverka är odiskutabel.

Med våra hörapparater hör vi bättre men inte bra och många är de som har en hörselnedsättning men inte hörapparat. Vi vill hänga med i valrörelsen – precis som andra. För oss, som alla andra, är den en viktig del av vår demokrati.

För att vi ska kunna vara med behöver valfilmer, debatter och intervjuer i TV och på bio textas. Teleslinga måste finnas i lokaler för valmöten. Skrivtolkning bör erbjudas och teckenspråkstolkning för dem som behöver sådan.

Inför årets valrörelse påminner Hörselskadades Riksförbund de politiska partierna om att anpassning behövs för att vi, som inte hör så bra, ska hänga med i TV-debatter och vid möten. Och själva måste vi upphäva våra stämmor och efterfråga fungerande teleslinga där mötesarrangörer  inte tänkt den tanken på.

Vi hoppas på en valrörelse med full tillgänglighet för oss hörselskadade väljare!