Auris, en tidskrift som jag prenumererar på, ges ut av Hörselskadades Förbund. Den följer med medlemskapet i förbundet och jag läser den gärna och ganska noga när den kommer. Nu senast fanns i tidningen en artikel med rubriken Jag vill inte ha någon etikett i pannan.

Artikeln har skrivits av Angelica Frithiof. Hon presenterar sig som vårddebattör och utbildare i bemötande. Angelica har en reumatisk diagnos och skriver att hon aldrig, aldrig, aldrig skulle kalla sig reumatiker. Hon har en funktionsnedsättning men är inte funktionsnedsatt – skillnaden är viktig.

Viktigt budskap för många.

Viktigt budskap för många.

 

Jag förstår Angelica till fullo. Det är inte så länge sedan som man klumpade ihop människor i gruppen ”handikappade”, som sedan blev ”funktionshindrade” och nu ”funktionsnedsatta”. Ett kollektiv där man inte urskiljer människan, personen, utan enbart ser den begränsning som en funktionsnedsättning kan ge.

Själv hör jag ganska dåligt men skulle inte vilja ingå samlingsbegreppet ”hörselskadade”.

Jag är en person med hörselnedsättning men jag är mycket mer än så. Min hörselnedsättning hanterar jag på olika sätt och vill inte att den ska ge mig en etikett i pannan – lika lite som personer med andra funktionsnedsättningar vill det.