För oss som har en hörselnedsättning, kanske har den uppstått på äldre dar, finns numera många lösningar som ökar vår möjlighet att delta i det sociala livet. Vi har ju våra hörapparater och en del av oss har fått särskilda implantat som gör hörande möjligt.

I offentliga lokaler finns det hörselslingor – fast inte alltid fungerar de. En del har gått kurs i ”tecken som stöd”, vilket inte alls är detsamma som att bli teckenspråkig. Vissa av oss har köpt till särskild utrustning för kommunikation.

Tala tydligtNågot som nog inte ingår i det allmänna medvetandet, ens för oss som har hörselnedsättning, är möjligheten att få skrivtolkning vid möten och evenemang. En skrivtolk är en person som via ett särskilt tangentbord skriver ned det som sägs i rummet. Texten går samtidigt att läsa på en skärm.

Skrivtolk beställer man på tolkcentraler eller motsvarande. Och den här tjänsten, liksom teckentolkning, är gratis för den som behöver den.

I min hörselskadeförening jobbar vi nu för att skrivtolkningen ska få samma spridning som teckentolkning. Vid offentliga möten är det numera kutym att t ex kommunen i förväg beställer teckentolk och i annonser informerar om det. Vi vill att detsamma ska gälla skrivtolk för dessa möten.

Vi vill också att det ska finnas en särskild symbol för skrivtolkning, så som det gör för hörselslinga (ett T) och för teckentolkning (två händer). När dessa symboler används vid annonsering av olika evenemang så vet man vilket stöd för sin hörselnedsättning man kan vänta. Och därmed är det ju naturligt med en symbol också för skrivtolkning. Om behovet av en nationell symbol för skrivtolkning har föreningen skrivit en motion till vårens kongress i Hörselskadades Förbund. Kanske blir en symbol för skrivtolkning så småningom verklighet.