Några av mina böcker om visdomsord.

Några av mina böcker om visdomsord.

Min bloggkamrat Birgit Bergkvist skrev just här i MittNu ett inlägg om ordspråk och ordstäv. Hon, liksom jag, är fascinerad av att urgamla uttryck, trots sitt ålderdomliga språk, citeras och förstås i dagens vardagliga situationer.

I min bokhylla har jag ett 20-tal böcker, inte enbart om ordspråk utan också om aforismer, sentenser och tänkespråk. De flesta ärvde jag efter min far för trettio år sedan men här finns också några nyutkomna. Jag är väldigt förtjust i dem alla.

Den äldsta av böckerna är tryckt 1884. Den heter Gyllene ord, sentenser och maximer till själens och sinnets förädling. Personen som samlade dessa i en bok hette Victor Lennstrand. Han inleder boken med ett visdomsord av Francis Bacon (1561-1626):

Läs ej för att tro och taga för gifvet, ej för att finna ämne till prat och samtal, utan för att betrakta och öfverväga.

Så sant som det är sagt, också idag!

Svenskarna i sina ordspråk heter en bok av Fredrik Ström. Boken är utgiven 1926. I ett långt förord funderar han över vad som menas med ordspråk. Han skriver bland annat: Ordspråken spegla människornas liv och tankar, arbete och möda, erfarenhet och strävan under årtusendens lopp. Han definition blir därmed: Ordspråken/ordstäven tala, vad folk tänker.

Boken Svenska aforismer innehåller  visdomsord av ett stort antal svenska författare. Magnus von Platen heter mannen som sammanställde dem i en bok tryckt 1951. Här finns kloka ord och uttryck av Vilhelm Ekelund, Johan Henrik Kjellgren, drottning Kristina och många, många andra.

En bok, som jag själv köpt, är Bra sagt genom tiderna. Den är tryckt 1992 och innehåller ”levnadsvisa sentenser om våra mänskliga svagheter”. Dessa har sammanställts av Kjell Hjern.

Vad är då skillnaden mellan ett ordspråk, en aforism och en sentens. Finns det någon skillnad? Wikipedia menar att ”ordspråk är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.” ”Det ska ge en extra tyngd i en argumentation genom användning av gamla lärdomar som visat sig hålla i längden.”

När jag slår upp orden aforism i Nationalencyklopedin står där att en aforism ”är en kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats”. Och orden sentens beskrivs som ”ett kärnfullt uttryckt visdomsord”.

Min slutsats är att alla tre begreppen beskriver visdom, ordspråken med folklig bakgrund, aforismen och sentensen också utan sådan. Och hur som helst bland ordspråken, aforismerna och sentenserna finns tröst, bekräftelse och ”pekpinnar” att hämta.