I veckans nummer av Dagens Samhälle läser jag att det i år finns 497 585 personer i Sverige som är 80 år eller äldre. Kurvan som visar ökningen är brant: år 2030 har antalet ökat till 787 000. På en helsida i tidningen redovisar samhällsdebattören Gunnar Wetterberg sina tankar om hur äldreomsorgen bör förändras för att möta den allt större åldrande befolkningen.

Dagens äldreomsorg passar dåligt för morgondagens pensionärer, menar Gunnar Wetterberg. En lösning kan vara äldrevårdscentraler, ÄVC. Liksom barnavårdscentraler, BVC, ska de arbeta förebyggande. På ÄVC ska det finnas läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Här ska de gamla och deras närstående kunna få råd och svar på sina frågor. Hur undviker man liggsår? Hur bevarar man sina muskler? Hur är det med mitt minne?

De förebyggande insatserna är mer betydelsefulla än man tidigare förstått. Aktuell forskning ger inte glada besked: övervikt med diabetes, hjärtsvikt och andra kroniska sjukdomar blir allt vanligare. Dagens pensionärer dricker mer alkohol och fler får demenssjukdomar.

I en tid då allt färre ska finansiera äldreomsorg för allt fler måste vi göra vad vi kan för att förebygga åldrandets krämpor.