Att vara med och starta en blogg med temat Den Fjärde Åldern är roligt. Att ge bloggen en politisk inriktning känns samtidigt ganska så ansvarsfullt men också spännande. Kommer mina blogginlägg få läsare att nicka instämmande eller att gå i taket – och i båda fallen att utmana till egna kommentarer?

Sedan jag blev pensionär har jag haft politiska uppdrag i nämnder med ansvar för social välfärd. Nu är jag ordförande i kommunens överförmyndarnämnd – också den med verksamhet till stöd för bland annat äldre. Jag försöker följa debatten inom de områdena välfärd för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Och jag är ganska flitig med att skriva motioner till mitt politiska parti när jag ser behov av utveckling och förändring.

Om äldrepolitiken finns mycket att säga. Det kan gälla vård och omsorg, tillgänglighet i bostaden och i den yttre miljön, utbudet av kulturella och andra aktiviteter. Och mycket, mycket annat. Låt oss tillsammans, som blogginlägg och som kommentarer till dem, lyfta fram det som ger oss en god fjärde ålder.