Hela hösten och hela våren har vi deltagit i en lokalhistorisk kurs. Varannan måndag har vi njutit av spännande föreläsningar om vår stad och vårt landskap: Örebro och Närke. En heldagstur med buss avslutade kursen med syfte att på plats se några av de många runstenar som finns runt om i landskapet. En engagerad runstensspecialist gjorde resan intressant och rolig.

Fem runstenar hann vid med under denna dag. Alla är de från 1000-talet och vi lärde oss att datera dem till början, mitten eller slutet av århundradet genom att se hur Midgårdsormens öga framställts på dem: runt, mandelformat eller avlångt.

En av runstenarna finns inmurad i väggen på en kyrka, en annan i en stengärsgård sedan den ”räddats” av en gårdsägare för länge sen. Vår reseledare hjälpte oss att tyda dess budskap: Björn och Gervat lät resa sten denna efter Eibjörn fader sin. Gud hjälpe själ hans.

Men mest intressant ändå var källaren i byn Vallersta. Källaren är en s k fogdekällare och byggd på 1500-talet under ett boningshus som nu är borta. En brant trappa leder ner till två stora rum, alltsammans murat med grovt huggna stenar. I Vallersta bodde en fogde med uppdrag av Gustav Vasa att driva in skatter och det skulle ske in natura.  Så och så många tunnor smör, så och så mycket säd, så och så många gäddor skulle samlas in och förvaras för att så småningom skickas åt olika håll för försäljning eller till det allmänna hushållandet. Då kom källaren väl till pass. Nu vårdas källaren ömt av byalaget i Vallersta.

Så att säga ”på köpet” denna dag fick vi färdas på många småvägar, se många små byar – och följa björklövens utveckling från musöron till färdiga blad.