Regnet står som spön i backen, mörkret ligger tätt utanför fönstret. Hundväder? Nej, inte ens det. Då är det dags att försjunka i böckernas värld. Har man då löst medlemskap i någon bokhandelskedjas litteraturcirkel kan man, i sin egen takt, njuta av 52 nyutkomna böcker under det närmaste året.

På mitt nattygsbord ligger just nu Jan Guillous senaste bok Dandy. Det är den andra delen i romanserien Det stora århundrandet. När jag bar hem boken från den närbelägna bokhandeln slog det mig att jag ju faktiskt inte hade läst den första delen, Brobyggarna. Med den nya tekniken gick detta snabbt att avhjälpa: med enkla knapptryck lånade jag den från biblioteket direkt i min iPad. Och nu är det den jag läser.

Romanserien utspelar sig i början av 1900-talet. Den skildrar tre bröder, fattiga fiskarpojkar från Vestlandet i Norge. Deras stora tekniska begåvning uppmärksammas av mäktiga män som bekostar deras utbildning till diplomingenjör i Dresden. Som motprestation åtar de sig att, efter utbildningen, under några år bygga broar för järnvägsbyggandet i Norge. Endast en av bröderna lever dock upp till åtagandet. Av de båda andra sviks den ene i kärlek och “rymmer” till Afrika. Den andre, och det är han som i nästa bok är “dandyn”, visar sig homosexuell – otillåtet och till och med ett brott på den här tiden. Han bosätter sig med sin kärlek på ett slott i England.

Men Guillou vore inte den författare vi känner sedan tidigare om han inte skulle låta den yttre handlingen i sin bok avspegla sig i det samhälle där den utspelas. I den första boken får vi följa den enorma satsning som görs för att dra järnväg genom norra delen av Norge men också hur unionsupplösningen mottags. Från Afrika skildrar Guillou, vid sidan av den andre broderns arbete med järnvägsbygge, följder av den tyska kolonisationen där. Här berättas också om kannibalers framfart i en missionsstation.

På baksidan av Dandy  kan jag läsa att den berättar om den andre brodern. Tillsammans med sin vän “rör han sig i de sköna konsternas värld”. Så kommer det första världskriget “och för de tre bröderna, liksom för miljoner andra européer, måste tillvaron byggas upp på nytt och livet börja om någon annanstans.”