Att få vara delaktig i ett gott hundliv tillhör glädjeämnena, sent påkomna i livet men dock.  Till det goda hundlivet för vår Zorro hör de månatliga träffarna i Lagottoklubben. De är inte ett dugg märkvärdiga egentligen men till stor glädje för hundar – och alltså också för hussar och mattar.

Första lördagen i varje månad träffas de lagottoägare som har tid och lust att vara med. I en liten karavan bilar – det brukar vara sju eller åtta stycken – far vi i samlad tropp till skogs. Vi tvåbenta vandrar under vardagligt samspråk några kilometer med hundarna glada och utan koppel springer om varandra och med varandra. Så fikar vi, kanske gör vi någon enkel övning med hundarna och så vandrar vi tillbaka.

Nu är det precis fyra år som vår lilla “flock” noga har planerat in våra lagottoträffar. Mer och mer känns de andra lagottoägarna som verkligt goda vänner. Och hundarna, de gläder sig alldeles uppenbart att träffa sina “kusiner”.