Rubriken ovan knyckte jag just från en artikel häromdagen i DN. Artikeln är skriven av Hans Bergström, docent i statsvetenskap och fristående kolumnist i DN. Det är om den artikeln det här inlägget ska handla.

Hans Bergström menar att det inte är konstruktivt att ställa kommunalt driven t ex äldreomsorg mot enskild. Poängen är att olika alternativ får en chans att prövas. Vi välkomnar eldsjälar som får möjlighet att förverkliga sina idéer. “Men”, säger Hans Bergström å andra sidan,” ifråga om äldreboende råder nog ingen tvekan om att nya ägare utan tillräcklig känsla för verksamheten har sänkt förtroende”t. Därför bör vi “överge den skamliga form av upphandling som innebär att kommuner säljer skröpliga äldre till lägstbjudande”. Hög personalinsats är ju ett värde i sig och det som kostar.  Därför bör den som erbjuder högsta kvalitet eller mest intressanta lösningar vinna en upphandling, inte det företag som erbjuder lägst pris.

Också kontrollen är viktig. Hans Bergström anser att det är omöjligt för varje kommun att bygga upp en professionell inspektion och föreslår införandet av en nationell vårdinspektion med regionala enheter ungefär som i skolans värld.

Hans Bergström talar alltså för det fria valet inom äldreomsorgen. Han slutar sin artikel så här: “en fråga till dem som anser att gamla och deras närstående saknar förmåga att välja äldreboende: hur ska samma äldre människor då klara den ännu mer kvalificerade uppgiften att välja de kommunpolitiker som skulle tilldela dem monopolvården.”