I senaste numret av tidskriften Dagens Samhälle läser jag om ytterligare en fråga för höstens val. Rubriken är Bästa vägen till väljarens röst går genom vovven.

Roligare att leka med andra hundar...

I Sverige har mellan 500 000 och 600 000 hushåll hund. En väg till deras hjärta – och röst i det kommande kommunvalet – är, menar skribenten, att uppmärksamma dessa fyrbenta familjemedlemmar. Alltfler kommuner anlägger nu hundrastgårdar och/eller hundrastområden. Här ska inte hundarna primärt “rastas” (det gör de på vägen dit) utan här ska de kunna leka, hoppa, klättra. Väldigt bra för hundar i städerna, där ju koppeltvång gäller – av trafik- eller andra skäl.

Nyköpings kommun verkar vara ett föredöme. Här har man anlagt en rund hundrastgård för att få ut så mycket som möjligt “per löpmeter”, som landskapsarkitekten uttryckte det. I hundrastgården finns ett gammalt pilträd, som ger skugga. Stammar har fällts för hundarna att klättra på och springvänligt stenmjölsgrus täcker marken. Säkert finns det också bänkar för de lekande hundarnas hussar och mattar.

Så här skulle jag vilja ha det också i vår stad. Kanske kunde man också, som i Farsta, tillskapa ett hundcafé i närheten av den goda lekplatsen för hundar.