Alldeles nyss fick jag mig till del en pessimistisk, men kanske realistisk, bild av framtidens vård och omsorg för äldre. Personen bakom bilden heter Gunnar Akner, professor i geriatrik och verksam i Örebro läns landsting. I Nerikes Allehanda hade han fångats in för ett samtal om omsorgens problem nu och i framtiden.

Enligt Gunnar Akner kommer dagens arbetsmetoder inom vård och omsorg inte att passa ihop med framtidens vårdbehov. Och tiden det gäller är åren efter 2020, då antalet personer som är 85 år eller äldre beräknas öka med 80 %. Och med det ökade antalet mycket gamla ökar också den åldersrelaterade demenssjukdomen.

Vårt vårdsystem är dessutom redan nu olämpligt, enligt professor Akner. Han menar att ett stort problem är att det saknas en geriatrisk grunduppläggning både inom utbildningen, arbetssättet, arkitekturen och uppföljningen.

Brådskan vid läkarbesök är ett av problemen, säger Gunnar Akner. “Alla som har träffat en gammal människa vet att bara att få kontakt tar en stund. Sedan ska man gå in på hälsoanalys och eventuell behandling “. Man måste få tid för detta! Korta läkarbesök och byte av läkare resulterar ofta i att antalet mediciner ökar. Det är ett sätt att “förenkla” men kan leda till försämrad hälsa.

Gunnar Akner anser också att vården försvåras av uppdelningen av ansvaret för den mellan landsting och kommun – och då inte minst av att kommunerna inte har rätt att anställa läkare.

I artikeln tillfrågas också ansvarigt kommunalråd, Rasmus Person, om sin uppfattning. Han ser i stort sett samma problem och menar att samarbetet mellan landstinget och kommunen måste bli bättre och att läkarfrågan för kommunens hälso- och sjukvård måste lösas.

Om svårigheter att klara framtidens vård och omsorg rapporteras alltså i den här tidningsartikeln och i många andra. Kanske blir en del av lösningen ett användande av robotik och andra tekniska lösningar så som de nu och framöver utvecklas i bland annat Örebro Science Park. Om det kan Du läsa i en artikel under Politik och samhälle här på MittNu.