Helt nyligen var det seniormässa i Stockholm. Temat var “det goda livet”. Vår mötesplats Fjärde Åldern var representerad på mässan och vi har kunnat läsa chefredaktörens stolta redovisning av intresset för vår verksamhet.

Samtidigt kom den ena rapporten efter den andra om situationen på äldreboenden, i Stockholm, i Järfälla och i Tyresö om vård som innebar allt annat än “det goda livet” för de äldre som bor där. Snarare är de skildringar vi fått exempel på samhällets misslyckande i vården av äldre. Ja, just samhällets misslyckande – även om de tre kommunerna överlåtit till företaget Carema Care att utföra vården så är det till syvende och sidst kommunernas politiker som har ansvar för att god vård och omsorg erbjuds äldre människor.

Det vi har fått del av genom Uppdrag granskning och tidningarna är allvarliga missförhållanden och vanvård. Omsorg utförs inte, det är brist på personal, personal är outbildad, det sker fallolyckor, det saknas blöjor och annat förbrukningsmaterial, matsituationen fungerar inte – listan kan göras lång.

Hur kan det bli så här? Kommunerna genomför upphandlingar, tecknar avtal med det företag, som erbjuder lägst pris eller bäst kvalitet beroende på inriktningen på upphandlingen. Avtal tecknas om vård och omsorg, om personalens utbildning och om priset för tjänsterna  – alltid med en klausul om uppföljning och avtalets hävande. Ofta missar kommunen att kräva en klausul om personalens yttranderätt – den som är lagfäst i offentlig verksamhet.

Personalen är tyst och kommunens uppföljning hinns inte med. De fjärran ägarna till de stora vårdbolagen kräver vinst. De är just fjärran. Caremas ägare har sitt säte i Jersey där en av ägarna är ett svenskt riskkapitalbolag. En annan ägare är ett amerikanskt riskkapitalbolag.

Vad har nu hänt och vad händer? Enligt Kommun- och landstingsförbundets tidning Dagens Samhälle kommer Stockholms stad att i förtid bryta avtalet för Koppargården. Järfälla kommun kommer inte att förlänga avtalet om Tallbohov men inte säga upp det, vilket känns oroande: vad har Carema för drivkraft att förbättra när de ändå är på väg ut?

Och vid en rundfråga till landets kommuner svarar, enligt tidningen, åtta av tio ansvariga för resp kommuns äldreomsorg att de ökat kontrollen av kvaliteten i sina äldreboenden. Det har blivit tätare och mer strukturerade uppföljningar – och det gäller också äldreboenden som drivs i sin kommuns egen regi.

Ett bistert uppvaknande. Och vi måste ju lita på att all verksamhet har en effektiv kontrollapparat. Det som nu uppdagats visar med stor tydlighet att detta behövs.