Målet för söndagsutflykten blev Garpedansberget i Gamleby. Berget ligger i utkanten av det lilla samhället och sträcker sig nästan lodrätt 80 meter uppåt. Klippan, för det är faktiskt en klippa, har förknippats med sägner och myter om troll och jättar. Myternas huvudperson är jätten Garpe, som bjudit till dans på berget, därav Garpedansberget.

Det som nu lockade oss till Garpedansberget var den stora samling skulpturer som vi visste skulle finnas längs stigen till utsiktspunkten längst upp på berget. Och där var de! Vi häpnades över de troll, jättar, älvor, drakar och lindormar som vi mötte mer eller mindre dolda i naturen på vår ganska mödosamma väg uppåt. En av figurerna var särskilt naturtrogen och den glada hunden såg sig tvungen att morra hotfullt mot den.

Upphovsmannen till dessa figurer heter Jerzy Przybyl. Han har skapat skulptur efter skulptur i fiberbetong. Flera av dem är gjutna direkt på klipporna och ser därmed ut som att de har växt upp ur marken. Andra har placerats invid stigen och man ser att de är på väg någonstans.

Väl uppe på bergets topp fann vi en storslagen utsikt över Gamlebyviken. En lätt bris svalkade oss den varma sommardagen. Och vi var ganska så glada över de bänkar som fanns utplacerade för våra trötta ben och för vårt medhavda fika.