Detta är rubriken på ett av de seminarier som ingår i konferensen Seniorliv i världsklass. Jag fick just inbjudan i min hand och känner mig svårt frestad att vara med och lyssna. Konferensen är också en mässa och alltihop genomförs på Kistamässan i Stockholm i början av februari.

Se här och känn Dig frestad Du också: Hur blir man 122 år? Mat och träning för ett lyckosamt åldrande. Anförande av Tommy Cederholm, professor och geriatriker. Solveig Ternström, skådespelare och politiker, talar om Mat för kroppen, mat för själen.

Kerstin Kärnekull, författare och f d utvecklingschef på SABO och vd för BFAB, har sin rubrik Bo efter eget huvud – om olika boendeformer för seniorer. Hon säger: Flytta när du kan – inte när du måste. Kloka seniorer flyttar tidigt!

Och för oss i fjärdeåldern.se: Seniorbloggen IRL – passion och drivkraft har ingen ålder. Stephan Rössner, Tomas Böhm, Barbro Westerholm, Anna-Stina Åberg låter oss möta “fascinerande skribenter från Seniorbloggen.se” och höra dem “berätta om sina passioner och drivkrafter”.

Bara ett exempel till bland det nästan oräkneliga antalet seminarier, alla verkar lika intressanta: Säg ifrån. Det händer för lite i äldreomsorgen! Monica Olin, jurist, och Berit Rollén, f d landstings- och generaldirektör: Vi kräver besked om vilken äldreomsorg vi kan räkna med i framtiden. Vad är det gemensamma ansvaret? Vad blir vårt eget? Hur skall äldreomsorgen för fler och mer krävande äldre finansieras? Vi föreslår äldreomsorgsförsäkring!