Vad menas egentligen med “välfärd”? Jag googlar och får veta i Wikipedia att välfärd är “de helt eller delvis skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun tillhandahåller i syfte att säkra individens trygghet”. Välfärd definieras där också som ett samlingsbegrepp på människors levnadsförhållanden.

En form av välfärden är landstingets vårdgaranti med det fria vårdvalet efter tre månaders väntan. Syftet är att öka tillgängligheten till vård. Vårdgarantin fungerar säkert bra i de allra flesta fall, men är inte en lösning för alla. I dagens tidning läser jag om en person som väntar på en komplicerad operation. Hon har väntat i nästan fem månader och vill använda sig av det fria vårdvalet. Problemet är att hon har också andra sjukdomar vilket gör att andra vårdenheter, som hon hänvisas till, inte vill ta emot henne.

Denna kvinna ser förstås, i sin väntan, brister i välfärden. Det ansvariga landstingsrådet gör dock vad hon kan för att öka kvinnans trygghet genom att be henne ta kontakt med den patientansvarige läkaren. Då det inte går att “följa regelboken” måste det vara den mänskliga kontakten som hittar lösningar och återupprättar välfärden.