Jag har deltagit i en kväll om fred och fredsarbete. Den har lett inte enbart till veckans fundering utan också till fortsatta tankar: Hur kan vi här i Sverige, i vår lilla stad långt från krig och nationella konflikter medverka till förändring? Kan vi medverka till förändring genom att gå ihop och tydligare göra våra röster hörda?

Broschyr från Kvinna till kvinna

Broschyr från Kvinna till kvinna

Till den här kvällen hade Lena Ag inbjudits. Hon är företrädare för Kvinna till kvinna – en organisation som stödjer kvinnoorganisationer runt om i världen i deras kamp för fred. Hon  jobbar på heltid för organisationen och hennes engagemang och iver att förändra är så tydligt.

Lena påminde oss om hur kvinnor och flickor används som vapen och måltavlor i krig och konflikter. Samtidigt är kvinnor de första att verka för förändring – fast de sällan har möjlighet att påverka i de freds- och andra förhandlingar som helt sköts av män.

Organisationen Kvinna till kvinna bildades 1993. Nu stödjer Kvinna till kvinna arbetsgrupper och organisationer i krig- och konfliktdrabbade områden i Afrika, Mellanöstern, Kaukasien och på Balkan. Genom sina samarbetsorganisationer kan Kvinna till kvinna vara med och kämpa för kvinnors rättigheter och för fred men också hjälpa till med hälsovård och utbildning för kvinnor. Finansiering sker genom SIDA, Postkodlotteriet och insamlingar.

Stödet till kvinnors fredsarbete i Syrien är ett nytt verksamhetsområde. Här gäller uppgiften främst att förhandla om frigivning av fångar,  att förhindra rekrytering av barnsoldater, att medla mellan stridande  grupper.

Att lyssna till Lena Ags berättelse och att delta i diskussionen vid mötet väckte engagemanget hos många av oss som var med. När kvällen var slut syntes grupper av kvinnor i lokalen ivrigt diskuterande om vilket det bästa sättet var att gå vidare för stöd till kvinnors fredsarbete.