Veckans fundering – Individuellt ombud för äldre och anhöriga

En annons i en av våra lokala tidningar lockar oss: Anlita ett individuellt ombud – för din skull. Ett nystartat företag i Stockholm erbjuder ombud som arbetar på ditt uppdrag och dina villkor för att du ska få uppleva trygghet och glädje i din vardag.

Företaget vill starta verksamhet runt om i landet, där äldre visar intresse för att få hjälp med att söka bistånd, välja boende, planera en resa till en släkting eller vän och säkert mycket annat.

Ledorden är Trygg vardag och Aktivt liv.

Jag följer företaget på dess hemsida och ser att priset per timme för ett individuellt ombuds tjänster är 400 kronor. Vissa av tjänsterna berättigar till RUT-avdrag.

Behövs företag som detta? Förr, när jag var verksam med planering av kommunens vård och omsorg för äldre, var det en självklarhet att kommunens biståndshandläggare skulle medverka till just en trygg vardag och ett aktiv liv för äldre.

Kanske behövs numera den här kompletteringen i en verksamhet som blivit mer och mer inrutad och mer och mer begränsad.

Jag kan till exempel föreställa mig att kommuners beslut om insatser mer och mer avslås eller villkoras. Då kan ett individuellt ombud fungera som bollplank för råd och eventuellt som hjälp att överklaga kommunens beslut.

Men jag kan ändå inte släppa tanken på att behovet av ett individuellt ombud  kan ha en uppgift enbart om samhället misslyckas i sitt uppdrag från Socialtjänstlagen att

på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

  • ekonomiska och sociala trygghet,
  • jämlikhet i levnadsvillkor och
  • aktiva deltagande i samhällslivet.