Tänkvärt på konferens.

Tänkvärt på konferens.

Det kom en påminnelse från Facebook, det gör så ibland och det leder ibland till en och annan reflexion. Så blev det den här gången. På en konferens för två år sedan kom jag att fästa mig särskilt så vid en bild som visades, att jag lyfte min mobil och förevigade den. Det här var budskapet:

Det är omöjligt, sa Tvivlet

Det är farligt, sa Rädslan

Det är onödigt, sa Förnuftet

Prova ändå… viskade Hjärtat.

Det handlar ju om hoppet – det som, sägs det, sist av allt överger människan. Det handlar också om att vilja och därför våga. Och det är ju om man vågar som man har möjlighet att försätta berg, förändra världen eller göra något lite att vara stolt över.