Att titta på TV hör till våra vanligaste aktiviteter. I TV-tittandet ingår också, som en självklarhet, att höra vad artister och nyhetsuppläsare säger.  Sällan tänker vi på de 600 000 personer i Sverige som har så pass nedsatt hörsel att de är i behov av textning för att på ett säkert sätt kunna uppfatta det talade budskapet. För dem uppstår problem när TV-program och svenska filmer saknar textning men också när det förekommer bakgrundsljud samtidigt med tal. Ett annat problem är att textarna inte hinner med vid direktsända program och direktinslag i  nyhetsprogram.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har nyligen yttrat sig över EU-kommissionens “grönbok om distritbution av audiovisuella verk i EU”. En grönbok är ett dokument som sammanställs i EU, skickas ut på remiss och så småningom resulterar i en ny lag.

I yttrandet över den här grönboken föreslår HRF bland annat att alla svenska program på TV, webben och bio textas och att inslag med störande bakgrundsljud eller musik samtidigt med tal undviks. HRF vill också att alla svenska filmer ska förses med svensk text, inte som nu att man tar fram en eller två textade kopior som sedan skickas runt till biograferna i landet.

Ett annat förslag är att det inrättas en språkdatabank för att direkttextning av program ska gå snabbare och ha en god kvalitet.

Kommer detta att uppfyllas kommer en ny värld att öppnas för många människor. Tills vidare får vi här i Örebro glädja oss åt att vår länsteater varit lyhörd för vår lokalförenings propåer om bättre anpassning av teaterföreställningar till behoven hos personer med nedsatt hördel.