Det känns som en förmån att tillhöra den mycket aktiva Hörselskadades förening i Örebro – att till och med ingå i dess styrelse. Se bild här intill av delar av vår styrelse. Vår förening arbetar ivrigt och inspirerat med inriktning på hörselskadades villkor och på hörmiljön överallt i samhället. Det kan gälla på teatern, i de allmänna kommunikationerna, i TV, på vårdcentralerna och nu senast i vår kommuns vård- och omsorgsboenden.

Det är lätt att förstå att nedsatt  hörsel ökar risken att bli isolerad. Också för en mycket gammal människa är det viktigt med ett aktivt socialt liv. Det gäller äldre som bor i sin vanliga bostad och det gäller äldre som bor i ett vård- och omsorgsboende. Därför är det nödvändigt att ljudmiljön i äldreboenden är bra. Det måste finnas hörselteknisk utrustning för att också personer med nedsatt hörsel ska kunna ta del av samtal, musikunderhållning och TV-program. Och det behövs kunskap.

Under det senaste året har två personer i vår förening besökt 17 vård- och omsorgsboenden i Örebro. Det är i det närmaste alla som finns i kommunen. Uppgiften har varit att se om det faktiskt finns hörselteknisk utrustning i samlingssalarna och om personalen har kunskap om hörselnedsättning och om hur de boendes hörapparater ska skötas.

Under besöken fick vi bekräftat att hörselfrågorna inte står precis överst på dagordningen i kommunens utveckling av vård och omsorg för äldre. Föreningen har redovisat brister och behov i en rapport, som har överlämnats till ledningen för vård- och omsorgsverksamheten – en påminnelse och en inspiration till förbättring.

Läs mer om detta här på Fjärde åldern. Se artikel under rubriken Politik och samhälle.