Duktiga tjänstemän har utarbetat ett förslag till framtidens förebyggande äldreomsor.  Planen är nu ute på remiss och bland annat min förening, Hörselskadades förening i Örebro, väntas ge synpunkter på förslaget.

Planen är ambitiös men den har ett fel: den utgår från gårdagens och möjligtvis dagens mycket gamla. Den utgår också från de förebyggande insatser som kan ges inom äldrevården men borde, tycker jag, starta ett steg tidigare: vad kan göras för att uppskjuta behovet av kontakt med kommunens vård och omsorg? Man måste inse att morgondagens gamla människor, dagens också för den delen, vill fortsätta det utåtriktade och rörliga liv de är vana vid. Trivsamma aktiviteter och sociala kontakter är för de flesta äldre en förutsättning för ett gott liv.

Den första tidiga och förebyggande åtgärder bör vara att anpassa stadens utemiljö så att den blir famkomlig för äldre – och därmed för personer i alla åldrar med funktionsnedsättning och dessutom för barnvagnar. De allmänna kommunikationerna, dvs bussarna, måste fungera både vad gäller tillgänglighet och ifråga om tidtabeller. Alla offentliga lokaler måste ha teleslingor för personer med hörselnedsättning. Därmed blir “tidiga och förebyggande åtgärder” inte minst en fråga för kommunens samhällsbyggnad och tekniska förvaltning.