Detta är rubriken på en artikel i senaste numret av Aktuellt i politiken, Socialdemokraternas nyhetstidning. Artikelns författare är Jörgen Lundälv och Per-Olof Larsson, båda på institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.  De uttrycker kritik gentemot regeringen för dess oförmåga att ställa krav på resultat för funktionshinderpolitiken i Sverige. ” Personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar exkluderas och diskrimineras på många olika sätt i samhället. Vi har läst om det och vi har sett det med egna ögon”, skriver författarna inledningsvis. Därefter påpekar de det som är allmänt känt: att år 2010 inte alls blev det år då miljöer skulle vara tillgängliga för alla medborgare, då det som kallas “lätt avhjälpta hinder” skulle vara åtgärdade.

Nu har regeringen flyttat fram positionerna till 2017. Då ska en slutlig uppföljning av frågorna om tillgänglighet och delaktighet redovisas. Vad kommer att hända till dess?

Jag är medlem i den lokala Facebookgruppen Enkelt avhjälpta hinder i Örebro. Här skriver människor om problem de möter i vardagen. Någon skriver om kullersten på gatorna som gör att färdtjänstfordonet hoppar smärtsamt för den som åker. En person med synsvaghet berättar om det blåaktigt skarpa ljuset på Försäkringskassans besökstoalett och den bländande vitheten  i järnvägsstationens väntsal. Andra skriver om hissar i gallerior som inte fungerar, ramper som inte finns. Var finns de offentliga handikapptoaletterna frågar någon.

Själv är jag medlem i Hörselskadades förening i Örebro. Vi kämpar på för ett Örebro där alla offentliga lokalerna är utrustade med teleslingor – som fungerar. Vår vackra länsteater renoveras nu – vi vill att renoveringen också ska innebära ökad hörbarhet i föreställningarna (inte helt enkelt: “i 1700-talsmiljö kan man väl inte använda ´myggor´”). Inte minst för oss äldre är det viktigt med ökad hörbarhet. Dels är det vi som hör sämst, rent statistiskt sett, dels är det nödvändigt för oss att kunna fortsätta vårt utåtriktade liv på teater, på föreläsningar och i studiecirklar.

Dessutom, som artikelförfattarna i  Aktuellt i politiken påpekar: Alla tjänar på att vi får ett bättre samhälle inte bara de som behöver bättre tillgänglighet och delaktighet.