Svenska Dagbladet har nyligen digitalt publicerat sitt arkiv. Här finns nu bilder, artiklar, notiser och annonser från tidningens start 1884. Genom att ange ett sökord får man tillgång till allt. Detta är ett gyllene tillfälle för släktforskare och andra vetgiriga att ta reda på vad som faktiskt hänt och hur det hände – utan påverkan av den muntliga tradition som kan förändra det mesta.

En bild har jag just nu särskilt fäst mig vid. Den är tagen i New Yorks slum under 1890-talet.  Bilden visar en gränd där ett antal män står eller sitter, sysslolösa, kanske i väntan på att lyckas få ett tillfälligt jobb. Gränden är belamrad med tunnor och annat och längst bort ser man tvätt hänga.

Att jag fastnade för den här bilden beror nog på att jag just har läst Ola Larsmos bok Swede Hollow – en fascinerande roman om svenska immigranter i USA just på 1890-talet. Bilden levandegör den kamp för brödfödan som boken berättar om.

Bild från 1890-talets New York. Foto: SvD

Bild från 1890-talets New York. Foto: SvD

I boken får vi följa bland annat familjen Björn från Örebro, man, hustru och tre barn. Familjen har nära nog hals över huvud fått fly hemlandet sedan mannen i ett bråk stuckit kniven i halsen på en arbetskamrat. I boken skildras först överfarten till Amerika, köerna och registreringen på Ellis Island. Just den här familjen stannar i New York och lyckas skaffa sig ett rum att bo i, fem trappor upp, utan kök och eldstad. För mannen är det en kamp att bland så många andra hitta ett jobb för dagen. Ibland lyckas det, ibland inte. En kvinnlig frälsningssoldat blir ett stöd som bidrar med bröd och frukt när det inte finns något att äta.

När vintern nalkas förstår föräldrarna att de inte kan bo kvar i ett oeldat rum. En utväg vore att flytta just till ”Swede Hollow” i Minnesota, dit flera av deras färdkamrater for direkt vid ankomsten. Men hur skulle det gå till utan ens pengar till mat för dagen? Jo, frälsningssoldaten blir igen räddningen, vid en gudstjänst tar hon initiativ till att kollekt för familjen tas upp och nu blir det deras räddning. Nu har de i alla fall pengar till sin hyresskuld och till en lång tågresa till Minnesota och ravinen Swede Hollow – också det en slum men bland landsmän.

Större delen av boken handlar om familjen Björns och andra bosättares liv i ”Swede Hollow”, dalgången med små skjul där de fram till vår tid kom att leva sitt liv i ständig kamp för tillvaron. Att hitta bilden i SvD:s arkiv levandegjorde en del av deras kamp