Jag har varit på kongress och det i en organisation och för ett syfte som ligger mig varmt om hjärtat.  Hörselskadades Riksförbund (HRF) var det som hade sin kongress. Jag var ett av de 135 ombuden, utsedd av Hörselskadades förening i Örebro.

Temat för kongressen var stark, synlig, hörselsmart. Stark och synlig måste man vara i arbetet med att öka förståelsen för personer med hörselnedsättning: vårt behov av hörhjälpmedel och ibland av skrivtolkning av föredrag, sammanträden och föreläsningar – och vårt behov av rätt bemötande.

FullSizeRenderAtt kommunicera med andra är a och o för samhörighet och för att vara en aktiv del av vårt samhälle. Hörapparater är det första hjälpmedlet men det räcker alltså ofta inte. Därför ingår i Boverkets byggregler, som faktiskt är bindande, att  samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor. Min erfarenhet är att teleslingor ofta inte finns – eller också finns de men fungerar inte. Det är då man måste vara stark för att ställa krav och våga vara synlig med sin hörselnedsättning. Själv har jag med åren utvecklat ”synligheten” genom att protestera när föredragshållare säger ”jag talar ju så tydligt, jag behöver väl ingen mikrofon”.

Att vara hörselsmart, vad är det? Ja, det kan ju vara att ställa krav på att människor inte talar från ett annat rum eller med ryggen vänd mot mig. Jag har också en stor knapp med texten ”Tala tydligt, jag hör inte så bra” och jag har köpt en särskild mikrofon kopplad till mina hörapparater.

Ofta kommer hörselnedsättningen med åldern, så gjorde det för mig. Då handlar det om att tvinga sig att vara både stark, synlig och hörselsmart för att inte gå miste om allt det roliga och intressanta som finns i kommunikationen människor emellan.